Alternatief ontwerp Wernhout: “Betreden op eigen risico”

04 mei 2021 /

Mocht er 31 mei 2021 besloten worden een aangepast corso te houden, dan heeft Buurtschap Wernhout het alternatieve ontwerp “Betreden op eigen risico” in de startblokken staan.

Beste buurtgenoten,

We hebben nieuws! Gister ochtend hebben we een nieuw ontwerp voor dit jaar gekozen.

De ontwerpers hebben twee ontwerpen gepresenteerd aan de kiescommissie. Beide ontwerpen voldeden aan de uitgangspunten die de ontwerpers hadden meegekregen voor het uitwerpen van een alternatief ontwerp. Na goed overleg binnen de kiescommissie en met de ontwerpers hebben we gekozen voor het ontwerp met de titel “Betreden op eigen risico!”

Op maandag 31 mei beslist de Raad van Buurtschappen of we een corso met wagens krijgen of dat we het alternatief gaan bouwen. Als er wordt gekozen voor wagens, dan maken wij direct het ontwerp bekend. Tot die tijd publiceren we de tekening nog niet.

Corsogroet,
Bestuur Buurtschap Wernhout

Eerder nog trok het buurtschap het ontwerp “De Koning van Kokanje” terug.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]