Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde verliest drie van de acht groepen

Foto: Marleen Verdickt
05 mrt 2017 /

""Maar er is geen reden tot paniek""

Het bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde heeft komend jaar drie groepen minder die meerijden in het corso. Fantasia en Expressivo stoppen definitief, de groep Blofoyo neemt een sabatical.

Corsogroep Fantasia had al eerder aangegeven er definitief mee te willen stoppen, maar daar komt nu ook groep Expressivo bij. De groep geeft aan dat de inzet, motivatie en opoffering voor sommigen te zwaar begint te wegen. Corsogroep Blofoyo neemt volgens HNL.be een sabbatical jaar. Wanneer de vergelijking met 2016 gemaakt wordt toen er nog acht groepen meereden, zullen dit er nu dus minimaal vijf maar vijf worden.

Voorzitter van het bloemencorso Dieter Mannaert geeft aan: “Maar er is geen reden tot paniek”, komend jaar zal er weer een mooie stoet door de straten trekken. Hij zegt ook aan dat er mogelijk een nieuwe groep komt, bestaande uit mensen van de drie genoemde groepen.

Reactie van de groep Expressivo op hun website:

Beste Corsovrienden,
Beste Expressivo-leden,
Beste Sympathisanten,
Beste Sponsors,

Na 5 mooie jaren en 10 prachtige praalwagens waarmee we grote successen hebben behaald valt het doek over Corsogroep Expressivo.

Na heel wat overleg, zoeken naar praktische oplossingen voor de naar voor geschoven problemen, besprekingen en slapeloze nachten meen ik dat de tijd gekomen is om een streep te trekken onder dit mooie avontuur.

5 Jaar hebben wij met z’n allen gestreden met de grootste inzet om met 10 mooie praalwagens te kunnen dingen naar de overwinning.

Nu na het laatste jaar stel ik vast dat de inzet, motivatie en de opoffering voor sommigen zwaar beginnen te wegen.

Met spijt in het hart heb ik dan ook deze eindbeslissing moeten nemen om te stoppen, want “Vriendschap betekend nog meer dan ….. Overwinningen”

Graag wil ik dan ook iedereen bedanken, leden, sponsors, sympathisanten, dansgroep Shamodo-it, voor jullie tijd, inspanningen en engagement …. Samen, hebben wij het mogelijk gemaakt deze 10 prachtige praalwagens te realiseren.
Bedankt ! Bedankt ! Bedankt !


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]