Buurtschap De Lent zoekt ontwerp

04 jan 2013 /

Omdat de besloten inschrijving geen ontwerp heeft opgeleverd wat past binnen de kaders en ambities van het buurtschap heeft De Lent besloten om alsnog een open inschrijving te houden.

Inschrijvingen moeten vóór 1 februari 2013 bij secretariaat@buurtschapdelent.nl ingediend zijn. Hierbij kunnen ook de voorwaarden waar het ontwerp aan moet voldoen worden opgevraagd. Begin februari zullen alle ontwerpen gepresenteerd worden aan bestuur en bouwcommissie. Deze zullen de ontwerpen toetsen op haalbaarheid en een voorselectie maken.

Op vrijdag 15 februari zullen de geselecteerde ontwerpen gepresenteerd worden aan de buurtgenoten die vervolgens kunnen kiezen welk ontwerp we in 2013 gaan bouwen.

Website: www.buurtschapdelent.nl
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]