College komt terug op bezuiniging Bloemencorso Leersum

03 feb 2015 /

De organisatie van het Leersumse Bloemencorso kan opgelucht ademhalen. Het college is teruggekomen op het plan om geen ondersteuning meer te leveren.

De bezuiniging had 18.000 euro moeten opleveren. Maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat de voorgenomen bezuiniging niet realistisch is.

Het college is bang voor negatieve gevolgen, als de praktische medewerking aan niet-commerciële evenementen in Utrechtse Heuvelrug wordt gestaakt. Zonder ondersteuning zouden organisatoren steeds vaker afzien van het plaatsen van dranghekken en het instellen van omleidingen voor het verkeer, zo is de verwachting. Verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) vindt het bovendien onverstandig om organisatoren verantwoordelijk te maken voor het plaatsen van tijdelijke verkeersborden.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]