Corso St. Jansklooster gaat vooralsnog door, definitieve beslissing later

22 apr 2021 /

Het Corso Sint Jansklooster heeft vooralsnog besloten om het evenement op de agenda te laten staan voor vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus 2021.

De organiserende Christelijke Oranjevereniging heeft uitgebreid overleg gevoerd met alle betrokken partijen zoals de gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland, de bloemencommissie en de deelnemende corsogroepen. Vanuit deze gesprekken is de conclusie getrokken dat het evenement voorlopig nog gewoon doorgang kan vinden. Een definitieve beslissing volgt op 1 juni.

‘Wij hebben vanuit de Rijksoverheid begrepen dat er normaal gesproken vanaf 1 juli voldoende mensen gevaccineerd zijn, waardoor evenementen na deze datum gewoon georganiseerd kunnen worden.’ Aldus voorzitter Hoege Heetebrij

‘We hebben echter wel moeten afwegen of er voldoende tijd is om de corsowagens te bouwen. Normaal gesproken begint de bouw van de wagens namelijk al in mei. De bouwers moeten dit jaar, door alle beperkingen en dus het risico op besmetting, veel later beginnen en dienen dus in een kortere periode hun creaties te bouwen. Echter hebben alle corsogroepen unaniem aangegeven dat ze toch maximaal hun creativiteit gaan aanwenden om een prachtig corso op de weg te zetten’, vertelt de COV-voorzitter.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]