Corso zoekt samenwerking met kunstwereld

06 mrt 2018 /

De organisatie van bloemencorso Sint Jansklooster heeft de samenwerking gezocht met twee Zwolse onderwijsinstellingen, Cibab en ArtEZ. De COV wil in de toekomst nadrukkelijk inspiratie opdoen buiten het corsowereldje.

‘Wij denken dat het ten goede komt aan de kwaliteit van het corso. Niet dat het nu niet goed is, maar het kan altijd beter en mooier en door invloeden van buitenaf misschien ook wel anders. Ontwerpers van praalwagens werken toch vaak in een vast stramien.’ aldus bestuurslid Roel van der Zweerde van de Christelijke Oranjevereniging.

Bij de samenwerking met Cibap, de vakschool voor verbeelding is de eerste stap gezet. Vijf ontwerpers hebben meegedaan aan een inspiratieavond met een docent. Er wordt ook verder gedacht. ‘Je kunt er bijvoorbeeld aan denken om Cibab-leerlingen mee te laten werken aan een ontwerp. Die kijken daar toch met hele andere ogen naar dan de ontwerpers die nu de praalwagens tekenen.’

Ook de afdeling drama van ArtEZ en het Zwolse jeugdtheatergezelschap The Young Ones gaan een rol spelen om de figuratie op de praalwagens te stimuleren en te verbeteren. ‘Door kennis over te dragen aan de figuranten van de groepen of door de figuratie te laten verzorgen door leerlingen van de school of de theatergroep. We staan open voor alles wat tot een kwaliteitsimpuls leidt’, zegt Roel van der Zweerde.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]