Corso Zundert verandert de route

26 jan 2016 /

De route van het corso, die sinds 1963 onveranderd is, wordt vanaf dit jaar rechtsom gereden in plaats van linksom. Dat heeft de Raad van Buurtschappen van de Stichting Bloemencorso Zundert gisteravond besloten. De stichting verwacht hiermee een vlottere doorstroming te bewerkstelligen.

Het corsopubliek dat gewend is de stoet vanaf een vaste plaats te bekijken, doet er goed aan rekening te houden met het feit dat de wagens op 4 september 2016 andersom rondgaan. Dat betekent dat de stoet op een vroeger tijdstip in de Burgemeester Manderslaan is en later in de Veldstraat en Willem Passtoorsstraat, en in beide straten de andere richting uitgaat.

Al sinds 2011 wordt er gesproken om de route andersom te laten rijden. Een werkgroep heeft gekeken naar de mogelijkheden en risico’s hiervan. Op zondagochtend 17 januari is een uitgebreide test gedaan door met een corso-onderstel de nieuwe route te rijden. Het onderstel is verzwaard tot negentien ton. Met een steigerbuisconstructie heeft het onderstel de afmetingen van een normale corsowagen verkregen. Uit de test bleek dat de nieuwe route probleemloos gereden kan worden.

De huidige route is ongewijzigd vanaf het jaar 1963. Voor die tijd is de route meermalen gewijzigd. Vóór 1958 trok het corso zelfs over Klein-Zundert, met een parcourslengte van 7100 meter, noodzakelijk om plaats te bieden aan de honderdduizenden bezoekers aan het corso in de jaren vijftig. De route die sinds 1963 wordt gereden en ook de nieuwe route hebben een lengte van 5100 meter.

route_zundert
De nieuwe route zal zorgen voor een vlottere doorstroming van de corsowagens, met minder oponthoud vanwege lastig te nemen bochten.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]