Eerste landelijke Corso Congres

13 mei 2017 /

Alle corso’s van Nederland zijn op zaterdag 20 mei uitgenodigd in Vollenhove. De V.V.V.V. organiseert op die dag samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) het eerste Corso Congres.

Tijdens het Corso Congres wordt er gebrainstormd over allerlei belangrijke thema’s. Onderwerpen als bloemencommissies, veiligheid, jurering, het ontwerpen van praalwagens, pr en subsidies staan op de agenda. Naast bestuursleden zijn wagenbouwers, ontwerpers en ook juryleden uitgenodigd.

Kennisoverdracht en samenwerking tussen de corso’s vormen de inzet van het congres. De organisatie verwacht corsoliefhebbers vanuit heel Nederland te mogen verwelkomen. Het Corso Congres zal plaatsvinden in Zalencentrum De Burght en belangstellenden kunnen zich opgeven via: www.corso-vollenhove.nl/corsocongres

Uitnodiging & Programma »
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]