Eerste schets vriendenkring Kapelstraat

21 mrt 2013 /

"spotsermoen is de laat middeleeuwse parodie op de officiële preek"

Vriendenkring Kapelstraat beeldt dit jaar binnen het algemene thema Hoezo Middeleeuws?! ‘Spotsermoen’ uit. Deze onbekende naam komt vanuit de vastenavondviering en kan gezien worden als het hedendaagse tonpraten. 

Spotsermoen is de laatmiddeleeuwse parodie op de officiële preek. Het genre is een vast onderdeel van de vastelavondviering: in een spotsermoen roept een quasi-prediker zijn toehoorders op ironische wijze op zich immoreel te gedragen en precies het omgekeerde te doen van wat in het dagelijks leven van hen verwacht wordt. Het doel van deze omkering is de bevestiging van de traditionele normen en waarden en de versterking van de geordende maatschappij.

Op de conceptschetsen hieronder is het idee te zien waarin de tonnen op en neer gaan bewegen. Op het ene moment zien we de normale wereld, en als de tonnen bewegen komt de omgekeerde wereld tevoorschijn.

kapelstraat2stuks-2013

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de van vriendenkring Kapelstraat.

Website: www.vriendenkringkapelstraat.nl
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]