Evaluatie corso Zundert: uitsluiten wagen Veldstraat was fout

02 okt 2016 /

Buurtschap Veldstraat en Stichting Bloemencorso Zundert (SBZ) hebben de afkeuring van de wagen ‘Op Hoogte’ geëvalueerd. De conclusie uit deze evaluatie is dat de wagen waarschijnlijk gewoon mee kunnen doen aan het bloemencorso 2016 in Zundert.

De veiligheidscommissie van de SBZ besloot voor de optocht dat de wagen ‘Op Hoogte’ vanwege de harde wind niet mee kon rijden in de optocht.

Na onderzoek komt nu naar voren dat de stichting steken heeft laten vallen bij controles en communicatie met de buurtschap. ‘Achteraf gezien is het besluit onbediscussieerd genomen op onvoldoende gronden en onterecht. Waarschijnlijk was het besluit op basis van de huidige kennis anders geweest’, melden SBZ en Veldstraat in een gezamenlijke verklaring.

Hieronder de complete gezamenlijk verklaring:

Achteraf gezien is het besluit onbediscussieerd genomen op onvoldoende gronden en onterecht. Waarschijnlijk was het besluit op basis van de huidige kennis anders geweest.

Deze conclusie is de uitkomst van een reconstructie die in een gesprek tussen Buurtschap Veldstraat en Stichting Bloemencorso Zundert (SBZ) is gemaakt om helder te krijgen hoe het proces naar het besluit Veldstraat niet deel te laten nemen in het corso 2016 is gelopen.

In de aanloop naar het corso is op diverse momenten binnen Buurtschap Veldstraat, binnen StichtingBloemencorso en in onderlinge contacten gesproken over de windgevoeligheid van de creatie vanVeldstraat. Zowel bij Veldstraat als bij SBZ zijn oordelen gevormd ten aanzien van de risico’s bij bepaalde windsterkten. In de gesprekken tussen SBZ en Veldstraat is weliswaar in algemene zin gesproken over de windgevoeligheid, is vanuit SBZ zorg geuit, is vanuit Veldstraat vertrouwen uitgesproken, maar is geen diepgaande discussie gevoerd en dit heeft dan ook niet tot concrete verzoeken van SBZ aan Veldstraat
geleid.
Veldstraat concludeerde intern dat de constructie zodanig was dat deze geen aanvullende maatregelen noodzakelijk maakte, binnen SBZ kwam men op donderdag 1 september voor het corso tot de slotsom dat vanaf windkracht 5 besloten zou moeten worden de wagen zonder aanvullende maatregelen niet mee te laten rijden. Het voorgenomen advies is vanuit SBZ niet gecommuniceerd naar Veldstraat.
Op corsozondag is voorafgaand aan de start van de optocht vanuit SBZ niet beoordeeld hoe de wagen zich hield in de omstandigheden met windkracht vanaf 5.

Als gevolg van het gegeven dat de discussie niet voldoende diepgaand gevoerd is en dat er voorafgaand aan de optocht geen beoordeling vanuit SBZ is geweest, is besluitvorming door SBZ slechts gebaseerd op het eerdere intern afgegeven negatieve, niet nader onderbouwde, advies vanaf windkracht 5 en de ongunstige windverwachting voor zondagmiddag 4 september.
De inhoud en afgifte van het advies van 1 september, door de voorzitter van de commissie veiligheid aan de voorzitter SBZ, zijn niet kortgesloten met of medegedeeld aan de leden van de commissie veiligheid.

Terugkijkend stellen we vast dat er mogelijkheden onbenut zijn gelaten om tot een goed gefundeerd besluit te komen en onterecht. Waarschijnlijk was het besluit op basis van de huidige kennis anders geweest.

Terugkijkend is niet alles in het werk gesteld om deze voor iedereen ongewenste uitkomst te voorkomen. SBZ had moeten voorkomen in de situatie te belanden waarin zij hun beslissing moesten baseren op de beperkte informatie die zij op dat allerlaatste moment beschikbaar hadden. Wanneer de discussie en de communicatie vooraf wel goed waren geweest had dat ongetwijfeld tot andere inzichten ten aanzien van de windgevoeligheid en/of tot het treffen van voorzieningen geleid. In dat geval was er voor SBZ waarschijnlijk op het allerlaatste moment geen noodzaak geweest tot het nemen van een beslissing over deelname in verband met de omstandigheden.
Wanneer dat onverhoopt toch nog het geval zou zijn geweest dan zou dat besluit gebaseerd zijn op een bredere basis dan alleen de windverwachting. De kans op een uitsluiting van de optocht was dan zeer klein geweest.

Tot slot
SBZ en Buurtschap Veldstraat betreuren dat het proces gelopen is zoals het gelopen is. Een prachtige wagen waar maanden werk en energie in is gestoken kon op het moment suprême niet aan het publiek worden gepresenteerd. Een buurtschap werd in rouw gedompeld. Het corso kon zich niet in volle glorie presenteren.

SBZ zal er samen met de buurtschappen alles aan doen om een dergelijk debacle in de toekomst te voorkomen.

29 september 2016
Rene Renne & Niek van Overveld
Corso Zundert & Buurtschap Veldstraat


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]