Flower Parade Rijnsburg gaat niet door

07 mei 2021 /

De 75e jubileumeditie van Flower Parade Rijnsburg die op zaterdag 14 augustus 2021 door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk zou rijden, gaat niet door. Vanwege Covid- 19 zijn er nog te veel onzekerheden of het evenement veilig en volgens de geldende regelgeving kan plaatsvinden.

In nauwe samenwerking met de deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en de gemeente hebben wij onderzocht welke mogelijkheden er waren. Sinds september is ook gekeken naar een alternatief evenement in het geval het corso niet zou kunnen rijden vanwege de Covid maatregelen. Een uitgewerkt plan lag klaar voor een alternatieve variant van het feest mede in samenwerking met alle betrokkenen die het corso een zeer warm hart toedragen. Een volwaardige corsobeleving lijkt echter onder de huidige onzekere omstandigheden helaas niet mogelijk en verantwoord en daarom heeft het bestuur besloten om de Flower Parade of een alternatieve invulling van de Flower Parade niet door te laten gaan.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]