Geen rijdende optocht in Zundert in 2021

14 aug 2021 /

Het bestuur van Stichting Bloemencorso Zundert ziet geen mogelijkheden om binnen de huidige Corona-regelgeving een rijdende optocht mogelijk te maken. Er wordt nu een scenario van een tentoonstelling verder uitgewerkt samen met de buurtschappen en de gemeente Zundert.

De komende dagen zal hier meer duidelijkheid over komen.

Uiteraard heeft deze beslissing veel consequenties voor de entree en tribunekaarten die reeds verkocht zijn. Stichting Bloemencorso Zundert communiceert zo snel mogelijk hoe hier mee omgegaan zal worden.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]