Gevolgen brand en inbraak Brabantsedag langzaamaan duidelijk

18 mrt 2013 /

De gevolgen van de brand en inbraak op 10 maart jl. op het opslagterrein van de Brabantsedag aan de Heipoldersstraat in Heeze, zijn afgelopen week door alle betrokken partijen geïnventariseerd. Behalve de brand in de loods van de organisatie, is er tevens ingebroken in opslag-units van drie wagenbouwersgroepen en van de organisatie zelf (zowel loods als opslag-units). De buit is weliswaar minimaal, niettemin is de schade door inbraak niet verzekerd en dus een kostenpost voor betrokkenen. Inmiddels heeft de politie een signalement verspreid van een man die wellicht betrokken is bij of getuigen was van wat zich heeft afgespeeld die vroege zondagochtend. De organisatie van de Brabantsedag hoopt komende week ook officieel op de hoogte gebracht te worden van de vorderingen van het politieonderzoek en waar mogelijk daarover te berichten.

In de verwoeste loods werden allerlei materialen opgeslagen voor aankleding en voorzieningen rondom de het festival. Zowel de loods als de inboedel zijn door de Stichting Brabantsedag verzekerd. De vraag is echter welk deel van de schade uiteindelijk door de verzekeraar uitgekeerd zal worden (dagwaarde versus vervangingswaarde). Feit is dat slechts (een deel van) de materiële schade vergoed zal worden en niet de vele uren arbeid die zijn (en weer moeten worden) gestoken in het reproduceren van onder meer alle vlaggenstokken, kassahuisjes, bebording en frames. Behalve de financiële tegenslag, zal er dus ook een stevig beroep gedaan moeten worden op alle vrijwilligers om alles weer in orde te krijgen voor de komende editie van de Brabantsedag.

Komende week zal de Stichting eerst de gesprekken met de verzekeraar afronden om definitief inzichtelijk te krijgen wat de schade is en welk deel ervan verzekerd is. De eerste gesprekken waren constructief te noemen. In opdracht van de verzekeraar zal begin volgende week begonnen worden met opruimwerkzaamheden aan de Heipoldersstraat. Inmiddels zijn buurtbewoners daarover geïnformeerd.

Nadat de financiële schade inzichtelijk is, zal de maand april in het kader staan van het inventariseren van welke middelen al komende editie van de Brabantsedag nodig zijn. Na het afronden van deze inventarisatiestap is er beeld en geluid bij wat er exact moet gebeuren aan extra werkzaamheden. Tevens is het doel om in mei/juni een nieuwe loods te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen. De Stichting verwacht dan ook vanaf mei een beroep te moeten doen op de nodige extra mankracht om alles tijdig op te kunnen leveren. Via media en hun eigen communicatiekanalen (waaronder twitter en facebook), zal de Brabantsedag haar achterban hierover blijven berichten. Ondanks alle tegenslag is er alle vertrouwen dat de komende Brabantsedag in volle glorie zal plaatsvinden, maar dat betekent dat er de komende maanden flink de schouders onder gezet moeten worden. De uitgesproken persoonlijke steun van cultuurgezant Gerard van Maasakkers, Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Wim van de Donk en vele andere betrokkenen is daarbij een welkome motivatie.

Persbericht www.brabantsedag.nl
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]