Uitgelicht: Hazestraat

23 nov 2012 /

Vanaf 1958 maakt Stichting Bloemencorso Buurtschap Hazestraat deel uit van het korps buurtschappen dat er voor zorgt dat er steeds de tweede zondag in september een uniek evenement plaats kan vinden binnen onze gemeentegrenzen. Voortkomend uit de bevrijdingsfeesten is het corso uitgegroeid tot een grootse culturele manifestatie waar jaarlijks tienduizenden mensen graag naar komen kijken.

Destijds vonden buurtgenoten uit en rond de Hazestraat elkaar op het terrein van de toenmalige Boerenbond. Met een tweetal weken timmeren en zagen werd er in beperkte afmetingen uiting gegeven aan de gevoelens van bevrijding. Na vijf decennia werkt het corso nog altijd bevrijdend. In goede harmonie werken vele buurtgenoten weken lang aan een creatieve krachtsexplosie. “Wagentjes” worden echter niet meer gemaakt.

Met het aantal jaren groeiden de afmetingen, de complexiteit, het aantal bloemen en de administratie. Zo past de wagen niet meer in een lege loods, komt een timmerman nog maar nauwelijks aan zijn trekken, is er voor de bloemen een vrachtwagen nodig en heeft de penningmeester zijn sigarenkistje met elastiekje geruild voor een computerprogramma. Een ding is echter niet veranderd: De charme van dit prachtig sociaal-cultureel evenement dat zijn weerga in zuid-oost Nederland nauwelijks kent! Wij trots daarvan deel uit te mogen maken.

Website: www.hazestraat.nl
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]