Helpt Elkander bouwt ‘CorsoGenesis’ niet in 2021 [Update]

25 feb 2021 /

Update

Buurtschap Helpt Elkander heeft besloten om vanwege corona de wagen ‘Corsogenesis’ niet te gaan bouwen in 2021.

Het Buurtschap laat op hu Facebookpagina het volgende weten:

Beste Buurtgenoten,

2021 brengt nog veel onzekerheden met zich mee, ook voor het corso in Zundert. Zal er een optocht zijn op de eerste zondag van september en hoe zal deze eruit gaan zien? Dat zijn allemaal vragen waarover op dit moment geen duidelijkheid is.

Na overleg met de ontwerpsters Dorien en Louisa is besloten dat Helpt Elkander de wagen Corsogenesis niet gaat bouwen in 2021. Dit omdat het ontwerp zowel qua bouw als figuratie erg uitdagend is. Daarbij zien de ontwerpers weinig mogelijkheden om het ontwerp af te schalen indien dat gedurende de (voorbereiding van de ) bouw noodzakelijk blijkt. Gecombineerd met de onzekerheid die Corona met zich meebrengt, zien wij daarom helaas niet de mogelijkheid om het ontwerp zoals deze bedoeld is, door de straten van Zundert te zien rijden in 2021.

De komende weken gaan we bespreken en bepalen hoe we ons vooruitlopend op duidelijkheid over Corso 2021 het beste kunnen voorbereiden hierop. Daarover zullen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buurtschap Helpt Elkander.

Buurtschap Helpt Elkander heeft gisteravond het ontwerp voor 2020 gekozen. Ze bouwen volgend jaar ‘Corsogenesis’ (werktitel), naar een ontwerp van Louisa Joosen en Dorien Aernouts.


Ontwerp Info

Titel:

Corsogenesis

Groep: Zundert Helpt Elkander
Ontwerper(s): Dorien AernoutsLouisa Joosen


Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]