Juryavond Corso Zundert

Foto: Malou Evers
06 okt 2015 /

De ontwerpers van de wagens in Zundert krijgen naast het juryrapport een persoonlijke toelichting van de jury in de vorm van een apart georganiseerde juryavond. Hans Vriends, was gisteravond aanwezig en beschreef hoe hij deze avond heeft beleefd.

Bij aanvang wordt de jury voorgesteld waarbij vijf van de totaal zeven juryleden aanwezig zijn. 
Van drie buurtschappen zijn de ontwerpers afwezig.
De Jury wil graag de mening weten van de ontwerpers hoe het is bevallen dat er dit jaar een thema is toegewezen. Reactie hierop is dat het nooit een verplichting is geweest en enkele ontwerpers gaven aan met een thema een vertrekpunt te hebben. De jury heeft een gemengde mening hierover, zo vindt één jurylid het beter themaloos te werken omdat er dan meer “maffe“ en verrassende ideeën meerijden, maar deze mening wordt niet door alle juryleden gedeeld. Één vond dat het thema v. Gogh wel beperkt was en dat daardoor ook een groot kwaliteitsverschil van de wagens te zien was.

Net als voorgaande jaar worden de wagens besproken in optochtvolgorde waarbij alle ontwerpers vragen mogen stellen. Al vroeg in de bespreking komt (net als vorig jaar) naar voren dat het echt van belang is dat een wagen twee volwaardige kanten heeft, de jury houdt hiermee rekening in de puntenverdeling. 
Wat ook al in het juryrapport stond, is het geluid rondom de wagens. Volume speelt hierbij een grote rol in die zin dat het zeker niet te hard hoeft en uiteraard bij de wagen moet passen.
 De jury was positief over de toegevoegde waarde bij enkele wagens, bijvoorbeeld het boek behorende bij “inventaris” en de wisselwerking van een muziekkorps met “veilinghuis v.Gogh”. Acceptabel binnen het concept en het werd zeker meegenomen in de jurering.

Tussentijds wordt het punt bronvermelding aangehaald vanwege de heftige discussie voorgaande jaar. Dit punt is geheel niet onbesproken gebleven binnen de werkgroep jurering. Zij zijn van mening dat ontwerpers eerlijk en transparant hiermee omgaan en het lijkt de jury wel zo sportief om een vermelding te doen wanneer iets één op één nagemaakt wordt.

Net als voorgaande jaar vraagt de juryvoorzitter naar de mening van het uitreiken van de pluim.
 Over het algemeen zijn de ontwerpers tevreden met de uitreiking hiervan, met name de waardering waarvoor deze verkregen wordt. 
De jury is overigens vol lof over de uidaging wat beweging betreft bij sommige wagens.

Tot slot vraagt de jury of er nog vragen zijn waarop vanuit een ontwerper wordt gevraagd om niet met foto’s maar met bewegende beelden te werken tijdens het juryoverleg. Hierop wordt door iedereen positief gereageerd. Ook blijkt dat juryleden bewegende beelden gebruiken als voorbereiding op het overleg. Al met al was het een rustige avond waarin weinig discussies waren over uitslag en juryrapport, voor iedereen was het rapport erg duidelijk. Na het overleg werd er nog gezellig nagebuurt, 
Corso 2016 is begonnen!

Met vriendelijke corsogroeten, Hans Vriends (toehoorder)
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]