Juryrapport Theatercorso 2013

03 okt 2013 /

Nadat op de derde vrijdag van september de Gouden Dahlia en de Publieksprijs bekendgemaakt zijn, kon het juryrapport van het Theatercorso niet lang op zich laten wachten. Het rapport dat uit maar liefst 50 pagina’s bestaat is per groep beoordeeld door de Vakjury, de Theaterjury en de Verlichtingsjury.

In de inleiding worden algemene punten door de jury belicht waarna per groep de drie jury’s hun motivering geformuleerd hebben. Het predikaat ’theatercorso’ wordt door de jury serieus belicht wat blijkt uit de uitgebreide motivatie die de Theaterjury op papier heeft gezet.

De jury had naast complimenten voor de wagenbouwers enkele aandachtspunten met betrekking tot figuratie:

‘Daarnaast storen wij ons aan zwaaiende figuranten richting bekenden in het publiek, maar voornamelijk aan de slow motion-achtige bewegingen die de figuranten tijdens het spel maken.’

Het oponthoud in de optocht is voor de jury een belangrijk aandachtspunt:

‘Wagens die de bochten niet doorkomen of met pech komen te staan, zorgen voor erg veel vertraging en grote ‘gaten’ in de optocht. Daardoor ondervindt de stoet erg veel oponthoud, en dat komt niet professioneel over. Het publiek wil graag een vlot trekkende stoet aan wagens voorbij zien komen.’

Het totale juryrapport en het puntenoverzicht zijn hieronder te bekijken.

Juryrapport St. Jansklooster 2013

Puntenoverzicht St. Jansklooster 2013
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]