Lippenhuizen krijgt weer een bloemencorso

17 jan 2016 /

Begin 2015 werden de eerste plannen en onderzoeken opgestart om te kijken of er veertig jaar na dato weer nieuw leven in het Bloemencorso van Lippenhuizen te blazen viel vanwege het 700-jarig bestaan van Lippenhuizen. In april is besloten: ‘It giet oan’

“in 2016 bestaat het Friese dorp zevenhonderd jaar. Het leek ons leuk om dan het bloemencorso voor weer eens te organiseren”, zegt Arnout Batterink. Samen met Jan Harm Eppinga onderzoekt hij de haalbaarheid.

Minimaal tien wagens moeten in september 2016 door de straten van Lippenhuizen rijden. “Met minder wagens heeft het geen zin, omdat we ook entree willen heffen. Het moet financieel wel haalbaar zijn. We hebben een begroting van twintig- tot vijfentwintigduizend euro. Dat geld moet worden opgebracht door deelnemers, sponsoren en entreegelden.” Ze rekenen in elk geval op 1.500 betalende bezoekers. “Dat is een bescheiden aantal. Bij het corso in Frederiksoord komen bijvoorbeeld al 8.000 bezoekers.”

De mannen staken hun licht op, onder andere in Frederiksoord. “Mocht het corso hier doorgaan, dan willen ze ons ook helpen.” Zover is het echter nog niet. Voordat het corso van Lippenhuizen op de agenda komt, moet er eerst voldoende draagkracht zijn. “Je vraagt wel een stukje commitment. Als mensen zeggen dat ze mee willen doen, moeten ze er ook voor staan.” Via dorpskrant De Harker en de Facebookpagina kunnen inwoners hun mening geven. Op 1 april wordt bekendgemaakt of het corso doorgaat of niet.

CN2016lippenhuizen01

In april 2015 is daadwerkelijk groen licht gegeven voor het corso. Ook is al in Frederiksoord gekeken hoe daar het corso geregeld is. In januari van dit jaar is de eerste bouwvergadering geweest. Er is besloten dat 12 wagens gaan meerijden in het corso dat op 17 en 18 september plaats gaat vinden. De ene groep had al vergevorderde plannen de andere groep zat nog in de ideeënfase. Op 17 februari zullen de groepen de ontwerpen gaan presenteren.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]