Nieuwe corsogroep wil gelovige boodschap brengen

05 jan 2014 /

Een groep evangelische corsobouwers wil komend Theatercorso een corsowagen brengen die volgens eigen zeggen ‘een boodschap van hoop en redding aan een groot publiek kan laten zien en horen’. Op dit moment zijn de leden druk bezig geld in te zamelen en een stichting op te richten om hun project te verwezenlijken.

Op hun Facebook pagina introduceren zij zich:
Corsogroep bouwt aan een corsowagen die een boodschap van hoop en redding aan een groot publiek kan laten zien en horen.

Wij zijn een groep enthousiaste christenen die een hart hebben voor het evangelie van Jezus Christus.
Wij hebben het verlangen om de prachtige boodschap van Jezus Christus niet alleen voor onszelf te houden maar om die te verspreiden zover we kunnen. We hebben het initiatief opgepakt om een corsowagen te bouwen om deze boodschap van hoop en redding aan een groot publiek te laten horen.

Met deze pagina houden we iedereen op de hoogte van onze vorderingen en hopen we mensen te motiveren ook deel te nemen aan dit project.

Website: www.facebook.com/corsowagen.prijsdeheer
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]