Nieuwe corsowijk Multiculti!

18 mei 2022 /

De bewoners van het Asielzoekerscentrum in Paterswolde gaan dit jaar een eigen corsowagen bouwen, die meerijdt in de optocht op 3 en 4 september.

Vorige maand begon de bouw met een presentatie van Lisenka de Bruin. Zij is het aanspreekpunt van de nieuwe wijk. Met ondersteuning van twee tolken werd uitgelegd hoe een corsowagen gebouwd wordt van begin tot eind. Het enthousiasme was zeer groot en al snel zat de hele zaal vol!

De plannen werden gemaakt en inmiddels is er een eerste schets van het ontwerp. In dit ontwerp worden verschillende culturen vertoond, passend bij het thema Werk aan de Winkel. De technische commissie heeft een onderstel geregeld en er zijn al lassers van andere wijken die aangeboden hebben om te helpen. Elke week wordt er op vaste dagen geknutseld door vrouwen en kinderen voor de invulling van de wagen.

De wagen wordt beprikt met dahlia’s. Hiervoor heeft het COA een eigen stuk land gekregen om dahlia’s te verbouwen.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]