Nog geen besluit Corso Vollenhove, beslissing uitgesteld

Foto: Marieke Tromp
22 apr 2021 /

Bij een overleg tussen de organisatie en de groepen in Vollenhove is besloten nog geen definitief besluit te nemen voor eind Augustus 2021. Verschillende scenario’s zijn doorgenomen en er is geconcludeerd dat het te vroeg is om al voor 1 scenario te kiezen.

‘Dat we iets willen gaan doen, was al snel duidelijk’, stelt de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.). Met de wagenbouwgroepen zijn de afgelopen tijd allerlei opties besproken.

De wagenbouwgroepen gaven aan dat ze het liefst de scenario’s zo goed mogelijk willen bespreken en onderzoeken, voordat er knopen worden doorgehakt. Dat komt mede doordat er op dit moment nog zoveel onduidelijkheid heerst over wat er straks allemaal kan en mag. ‘Dat kan volgende maand zo weer veranderen’, reageren de bouwers. Daarbij wordt gekeken naar de routekaart en het openingsplan van de overheid. ‘Lastig, want natuurlijk blijft het koffiedik kijken.’
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]