">

Ontwerp “De Bourgondische School” van de Lambrekvrienden

Wagenbouwersgroep de Lambrekvrienden beeldt dit jaar “De Bourgondische School” uit. Van letterlijk eentonigheid naar meertonigheid is de muziek in de Middeleeuwen geëvalueerd en dat kunnen we nu nog steeds horen. Het ontwerp is van Stijn van Meerwijk.Nieuws heeze