Parcours Fruitcorso via hoofdweg ondanks bezwaren

10 mei 2014 /

Het Fruitcorso rijdt komend jaar een nieuw parcours door het centrum van Tiel. Politie, brandweer en andere hulpverlening hadden bezwaar gemaakt omdat het nieuwe parcours gebruik maakt van de Nieuwe Tielseweg. Burgemeester Beenakker van Tiel heeft besloten, met instemming van het college, deze bezwaren naast zich neer te leggen.

De hulpdiensten wilden de Nieuwe Tielseweg niet in het parcours hebben vanwege de slechte bereikbaarheid die ontstaat als deze hoofdverbinding afgesneden wordt. Daarnaast wordt er ook meer verkeers- en parkeeroverlast verwacht.

De burgemeester vond echter dat het belang van het Fruitcorso als evenement in de regio zwaarder weegt. Wel worden er extra maatregelen genomen.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]