Politiek steekt stokje voor gevonden oplossing Lansink-Bluiminck

21 jan 2015 /

"de 'dubbelfunctie' lag er in dit geval volgens de wethouder te dik bovenop"

Tijdens het zoeken naar oplossingen voor een nieuwe bouwplaats (na de stormschade) leek Lansink-Bluiminck tezamen met boer Martin Klein Gunnewiek een goede oplossing te hebben gevonden. Wethouder Vincent van Uem steekt echter, met het bestemmingsplan in de hand, een stokje voor de plannen.

De boer Klein Gunnewiek vroeg de corsogroep een bedrijfshal voor hem te bouwen en als tegenprestatie mocht de groep dan in de zomermaanden in de hal aan de corsowagen bouwen.

Volgens het bestemmingsplan mag er in het buitengebied mag alleen in bestaande schuren worden gebouwd aan corsowagens. In nieuwe bebouwing wordt dat niet meer toegestaan en de ‘dubbelfunctie’ lag er in dit geval volgens de wethouder te dik bovenop.

Van Uem zegt mee te denken aan een oplossing voor de corsogroep.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]