Poster en wagenontwerpen Ietskes Schif en De Oude Ambachten

14 mrt 2013 /

De poster behorende bij het thema “Hoezo Middeleeuws?!” is 5 maart gepresenteerd aan de wagenbouwers. De poster is een ontwerp van Stijn van Meerwijk en dit is het vierde jaar dat Stijn de poster ontworpen heeft.

Hieronder is het presentatiefilmpje te zien, gemaakt ter onthulling van de poster 2013.

Dit jaar is het ook mogelijk om op de Facebook pagina van de stichting een gepersonaliseerde poster te maken.

Ontwerp Ietskes Schif
In de huidige tijd is het bankwezen helemaal verweven met onze samenleving. Ondanks dat we mede hierdoor de afgelopen jaren in een financiële crisis zijn beland, heeft het bankwezen wel degelijk de economie tot bloei gebracht.

Het bankwezen was echter in de Middeleeuwen een nieuw fenomeen. In de twaalfde eeuw gaf de paus de Lombarden (afkomstig uit Noord- en Midden-Italië) als enige volk toestemming om geld tegen rente uit te lenen. Zo arriveerden deze geldschieters ook in ‘s-Hertogenbosch.

Zij dreven hun geldhandel via een kraam, een tafel met weegschalen en zakken munten. In het Italiaans heette zo’n kraam een ‘banca’, daar is onze benaming ‘bank’ voor een geldinstelling van afgeleid. Het bankwezen kwam op gang, en binnen enkele jaren kwam de stad ‘s-Hertogenbosch tot bloei.

De werktitel is “Banco Don Bosco”. Met het thema beelden ze uit hoe het bankwezen door toedoen van de Italianen in ‘s-Hertogenbosch op gang komt.

cnIETSKES2013

Ontwerp vriendenkring De Oude Ambachten
“De Goochelaar” is de werktitel van De Oude Ambachten en is geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van Jeroen Bosch. Het ontwerp is van Frank Maas.
cnDOA2013
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]