Stark Wark bouwt in 2023 ‘Onbevreesd’

29 apr 2023 /

Stark Wark heeft hun ontwerp voor 2023 gepresenteerd. Zij bouwen komend jaar ‘Onbevreesd’ naar een ontwerp van Pieter Dokter en Bas, Carmen, Jeroen en Tom van Bruggen.

De KrawKrats trekken door het ruwe landschap met hun huiveringwekkende kracht als moedige en niets ontziende strijders.
Volgens de legende wordt beweerd dat de KrawKrats ten strijde kunnen transformeren in een dierlijke identiteit.
Onoverwinnelijk, imposant, rauw en onbevreesd.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]