Terug van weggeweest: het forum voor corsoliefhebbers

Het was je misschien al opgevallen maar sinds een paar weken is er weer een forum voor corso-liefhebbers. Na vele verzoekjes en vragen van forum-veteranen vonden we het tijd om te bekijken of er naast alle social media en andere communicatiekanalen nog plaats is voor een old-fashion forum.

We hebben het forum stilletjes in stappen uitgerold en ondertussen hebben alweer bijna 40 corso-liefhebbers zich aangemeld om hun favoriete hobby te kunnen bediscussiëren. Hierbij nodigen we iedereen uit om een kijkje te nemen en zich aan te melden op het CorsoNetwerk Forum »Meer corsonetwerk Berichten