Terug van weggeweest: het forum voor corsoliefhebbers

24 feb 2017 /

Het was je misschien al opgevallen maar sinds een paar weken is er weer een forum voor corso-liefhebbers. Na vele verzoekjes en vragen van forum-veteranen vonden we het tijd om te bekijken of er naast alle social media en andere communicatiekanalen nog plaats is voor een old-fashion forum.

We hebben het forum stilletjes in stappen uitgerold en ondertussen hebben alweer bijna 40 corso-liefhebbers zich aangemeld om hun favoriete hobby te kunnen bediscussiëren. Hierbij nodigen we iedereen uit om een kijkje te nemen en zich aan te melden op het CorsoNetwerk Forum »
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]