Uitgelicht: The Next

11 aug 2013 /

"Als 'familie' hadden we een grote droom: ooit de Ereprijs van het Theatercorso in de wacht slepen"

We schrijven 1994 als corsogroep The Next haar oorsprong vindt. Vijf basisschoolkameraadjes besluiten de handen uit de mouwen te steken en deel te nemen aan het jeugdcorso, de kweekvijver van het Theatercorso van Sint Jansklooster.

Onder de naam Next Generation wordt met het onderwerp Fantasie op de zeebodem de Ereprijs behaald. Het is de opmars voor drie succesvolle jaren, want later wordt er met de Baron van Münchhausen (Ere) en Jokko de Tovenaar (2e) weer eremetaal in de wacht gesleept. Een hernieuwde deelname in 1997 blijft uit. De leden van het eerste uur hebben de leeftijd van 16 jaar bereikt en mogen derhalve niet meer deelnemen aan het ‘kleine’ corso.

Het corsovirus kruipt echter door de aderen en de ‘bende’ van vijf is van mening dat het bloed moet blijven stromen. Om die reden wordt er toenadering gezocht tot enkele concurrerende groepen uit het jeugdcorso. Hen wordt het plan voorgelegd om gezamenlijk deel te nemen aan het grote corso en dat voorstel wordt met instemming begroet. Next Generation krijgt definitief gestalte en groeit binnen de kortste keren uit tot een vriendengroep, met het corsovirus als bindmiddel. Uiteindelijk houdt de naam Next Generation tot 2007 stand. Op dat moment is de groep van mening dat de naam de lading van de dan jongvolwassen groep niet meer dekt. Er wordt gekozen voor de naam zoals de groep in de volksmond al tijden genoemd wordt: The Next.

Dat moment valt samen met de invoering van een heuse bestuursstructuur. Een voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. In het hoofdbestuur worden zij bijgestaan door de voorzitters van de sponsorcommissie, bouwcommissie, ontwerpcommissie en activiteitencommissie. Daarnaast wordt er toenadering gezocht tot een jeugdige vriendengroep, die graag het corsovak wil leren. De 17 leden krijgen sindsdien ondersteuning van acht jeugdleden. Samen vormen zij nog altijd de kern van The Next.

Inmiddels rijden we zeventien jaar mee in het Theatercorso van Sint Jansklooster en in die periode zijn we uitgegroeid tot een echte subtopper in een van de mooiste dahliaspektakels van Nederland. Een status waar we trots op zijn en die we nooit hadden kunnen bereiken zonder de steun van onze trouwe leden, achterban, sponsoren en de mensen die hun erven, schuren en loodsen beschikbaar stellen voor de bouw van onze corsowagen. Allen tezamen beleven we een saamhorigheidsgevoel die de basis vormt voor onze corsogroep.
thenext_maori
Als ‘familie’ hadden we een grote droom: ooit de Ereprijs van het Theatercorso in de wacht slepen. Een onmogelijk geachte ambitie die bloed, zweet en tranen kostte, maar uiteindelijk toch verwezenlijkt werd. Uitgerekend in 2011, het vijftienjarige jubileumjaar, stilden we onze honger naar succes. Met de creatie Maori (foto) ging na tal van vierde plaatsen en eenmaal de tweede positie in de eindrangschikking voor The Next de ultieme droom in vervulling: het winnen van de Ereprijs. Ook vorig jaar nestelden we ons in de top drie. Wat zal dit jaar ons brengen?

Website: www.corsogroepthenext.nl
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]