Veranderende wetgeving voor (corso)verenigingen: De WBTR

05 jul 2021 /

Vanaf 1 juli 2021 treedt er een nieuwe wet in werking: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR stelt extra eisen aan de manier waarop verenigingen en stichtingen bestuurd worden. De WBTR is van toepassing op alle stichtingen en verenigingen. Dat betekent dat alle corso’s er mee te maken krijgen, zowel de overkoepelende corso-organisatie maar veelal ook de bouwgroepen of buurtschappen. Dat zijn immers ook vaak stichtingen of verenigingen.

De WBTR gaat vooral over goed bestuur, het afdekken en afwenden van risico’s en het voorkomen van fraude. De laatste stap is een verplichte statutenwijziging. Die moet uiterlijk vijf jaar na het instellen van de wet gedaan zijn, dus voor 1 juli 2026.

De Corsokoepel heeft een document gemaakt, toegespitst op de corso’s, met alle punten van de WBTR en de stappen die je organisatie moet zetten.

Uitgebreide uitleg voor corsogroepen »


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]