Samenwerking Brabantsedag, Corso Zundert en Bosch Parade

04 jun 2015 /

Update #1

De naam van het samenwerkingsverband tussen de Bosch Parade, Bloemencorso Zundert en de Brabantsedag Heeze is ‘De Kroonjuwelen van Brabant’. Met als ondertitel ‘Drie Brabantse Culturele Parades.

Op de website van de Boschparade is te lezen dat de drie organisaties de krachten bundelen om zodoende de optochten te versterken. 

Eerder in 2014 konden wij al melden dat de organisaties samen aan tafel gingen zitten over het onderwerp inkomsten:

De organisaties van de optochten Brabantsedag en het Bloemencorso Zundert en de drijvende Bosch Parade hebben op initiatief van de Stichting Brabantsedag samen gezeten rondom het thema ‘inkomsten’.
Het contact tussen de de organisaties is niet nieuw. ”We hebben wel vaker links-en-rechts contact” zegt Sef Sweegers, bestuurslid marketing en pr van de Brabantsedag.

Doel is om in gezamenlijkheid constructief na te denken over nieuwe vormen van sponsoring/inkomsten, nu de sponsorbereidheid t.a.v. de ‘klassieke sponsoring’ helaas afneemt. ”Het zou van bijzonder slecht ondernemerschap getuigen als we daar niet op anticiperen” vertelt Sef.

Binnen iedere afzonderlijke organisatie is de laatste jaren al kritisch naar de uitgaven gekeken en is het sponsorbeleid tegen het licht gehouden. Daarnaast wordt er creatief nagedacht over nieuwe mogelijkheden. Aanvullend daaraan is nu het initiatief genomen om te kijken hoe de organisaties kunnen leren van elkaar op dit vlak.

Sef vertelt: ”Het was een constructieve bijeenkomst. Op een aantal vlakken gaan we van elkaar leren, we gaan ook een paar zaken in gezamenlijkheid oppakken, maar het is nog wat te vroeg om die te delen. Daarnaast gaan we ook op andere vlakken nog wat concrete informatie met elkaar uitdelen. Over veiligheid (ook in tenten), facilitaire zaken/inkoop, etc. Heel open en eerlijk gaan we zaken langs elkaar leggen, op zoek naar low hanging fruit.”

De komende weken gaat er een vervolg aan deze goede aftrap gegeven worden.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]