Verstandelijk gehandicapten bouwen corsowagens

07 mrt 2013 /

De gemeente Oost Gelre (Lichtenvoorde) is bezig met een nieuw initiatief. De bedoeling is dat mensen met een verstandelijke beperking mee gaan bouwen aan corsowagens. Het gaat om een pilot van de gemeente om de dagbesteding van deze mensen anders in te vullen.

Vrijwilligers(organisaties) krijgen hierbij een grote rol. De professionele ondersteuning wordt op een nieuwe manier vormgegeven. De deelnemers aan de pilot worden begeleid door een vrijwilliger van De Lichtenvoorde.

Wethouder Paul Wentink: “Ik vind deze pilot een mooi en goed initiatief. De vier corsoverenigingen maken kennis met een hele nieuwe doelgroep. Voor hen is het een leerproces om te zien wat er nodig is om participatie van deze nieuwe vrijwilligers mogelijk te maken. Voor de mensen om wie het gaat is deze pilot een mooie kans. Zij kunnen hun dagbesteding doorbrengen middenin de maatschappij, en werken daarbij mee aan het bouwen van de corsowagens.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]