Veur Mekare?! op zoek naar bouwlocatie voor 2013

18 jan 2013 /

"een stukje grond in of nabij de plaats Lichtenvoorde waarop een (tijdelijke) tent geplaatst kan/mag worden"

Omdat vanwege geplande activiteiten de locatie van 2012 niet beschikbaar is is corsogroep Veur Mekare?! uit Lichtenvoorde op zoek naar een bouwlocatie voor het corsojaar 2013. Er wordt in eerste instantie een onderkomen voor corsojaar 2013 gezocht, echter oplossing voor een langere termijn is het uiteindelijke doel.

De voorkeur gaat uit naar een hal, voorzien van een grote toegangsdeur, echter zijn ze zich er van bewust dat dit niet zo eenvoudig is. Als alternatief zoeken ze een stukje grond in of nabij de plaats Lichtenvoorde waarop een (tijdelijke) tent geplaatst kan/mag worden.
veurmekare-2012
Mocht iemand over een leegstaande hal dan wel een braakliggend terrein beschikken en dit beschikbaar wil stellen, neem dan contact op met Corsogroep Veur Mekare?!. Dit kan via email adres: info@veur-mekare.nl en/of bestuur@veur-mekare.nl. E.e.a. kan gericht worden aan de voorzitter, Marcel Holweg en de secretaris, Raymond Buil.

Mocht men iemand persoonlijk willen spreken, dat kan via een mailtje voorzien van telefoonnummer en dan zullen ze telefonisch contact opnemen.

Website: www.veur-mekare.nl
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]