Vlaamse bloemencorso’s slaan de handen in elkaar

01 mrt 2013 /

"Onder het motto ‘samen staan we sterker’"

De organisatoren van de vier bloemencorso’s in Vlaanderen hebben een samenwerking opgestart om gezamenlijk na te denken over de toekomst. Inspiratie voor dit initiatief haalden ze bij het Bloemencorso van Zundert, dat in Nederland de eerste traditie was die werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Bloemencorso’s vond je vroeger in tal van Vlaamse steden en dorpen, maar vandaag leeft de traditie enkel nog verder in Loenhout, Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Wommelgem en Blankenberge. Omdat de betrokken organisatoren vaak met dezelfde problemen te kampen krijgen, kunnen ze veel leren uit elkaars ervaringen. Eind 2012 beslisten zij dan ook om een werkgroep rond bloemencorso’s op te richten. Deze werkgroep wordt gecoördineerd door LECA en bestaat naast de vertegenwoordigers van de vier Vlaamse corso’s ook uit een afgevaardigde van Erfgoedcel Land van Dendermonde en een expert van het CAG.

Ook vanuit Zundert nemen een aantal mensen deel aan het overleg. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ delen zij sindsdien vol enthousiasme hun ervaringen in verband met erfgoedzorg. De werkgroep komt op regelmatige basis samen. In een eerste fase brengen de corso-organisatoren de sterktes en zwaktes van hun traditie in kaart. Daarna zal gekeken worden naar mogelijke gezamenlijke borgingsacties.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]