Update: Vriendenkring Schenkels “op de wind!”

30 jul 2013 /

Update: De maquette is inmiddels ook klaar. Met de bouw van de wagen was al gestart.

Vriendenkring Schenkels gaat in het Middeleeuwse jaar voor het onderwerp “op de wind!”. In de Middeleeuwen werd bedacht om de kracht van de wind nuttig te gaan gebruiken en nu nog steeds gebeurt dit. Op de wagen zullen diverse molens te zien zijn uit verschillende periodes.

CNschenkelsHeeze2013
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]