WVTTK: augustus/september 2014

04 okt 2014 /

"Maar wij corso's lopen wel vaker vooruit op de tijdgeest. Laten we dat hierbij ook weer doen."

Elke maand blikken we met een aantal corsoliefhebbers terug op het nieuws. Door middel van vier vragen of stellingen, gebaseerd op nieuws-items op de website, geven bouwers, ontwerpers en vrijwilligers hun mening.

Augustus en september zijn de optochtmaanden in corsoland en de uitslagen gaven genoeg voer voor discussie. Dit zijn de WVTTK vrijwilligers voor de maand Augustus en September:
Paul Bastiaansen, Buurtschap Tiggelaar (Zundert), PR-man van het Zundertse corso en verbonden aan Corsief
Rick van der Linden, Ontwerper
Frank Schooleman, 2D+3D docent/ontwerper/theatermaker-artiest – ontwerper Buurtschap Hazestraat (Valkenswaard) & Vriendenkring Ge Wit ’t Oit Noit Nie (Brabantsedag Heeze)

#1:

‘Blik op de Weg’ wint Gondelvaart op wielen in Drogeham:
“Wat vinden jullie ervan dat er, zoals in Drogeham, zomaar zonder te vragen wagens uit andere corso’s nagemaakt worden.”

Update

“De voorzitter van De Binning heeft netjes toestemming gevraagd om ‘Blik op de Weg’ na te mogen bouwen bij onze groep.” aldus de voorzitter van Teeuws.

Alle drie bekijken ze het vanuit het perspectief van zowel de bouwers in Drogeham als de ontwerpers die gekopieerd worden. Rick vraagt zich dan ook af wat het motief van de bouwers uit Drogeham zou zijn. ‘Persoonlijk ken ik niemand uit Drogeham, maar ik denk dat de voornaamste reden is dat men zelf niet de mogelijkheden/creativiteit heeft om een eigen ontwerp te gebruiken.’

‘Ik vind het prima dat ze dat in Drogeham doen, maar het zegt natuurlijk wel iets over dat corso.’ zegt Paul. ‘Dit laat zien dat die groepen geen eigen creativiteit bezitten.’ voegt Frank er aan toe. Paul zegt dat het zijn eer te na zou zijn om het te doen en Rick valt hem hierin bij: ‘Zoveel plezier dat je hebt bij het bedenken en ontwerpen van je eigen wagen gaan verloren. Voelt zo’n wagen dan eigenlijk wel aan als je eigen wagen?’

Nu vindt Paul het niet zo erg omdat het Drogeham betreft, maar zou het wel afkeuren als het bijvoorbeeld in Zundert, Vollenhove, Klooster, Lichtenvoorde of Valkenswaard zou gebeuren. Volgens Rick en Paul kan het ook wel weer eervol zijn als je ontwerp wordt gebouwd. ‘Het betekent dat ze in Drogeham die ‘Blik op de weg’ een fantastische wagen vonden, anders gaan ze hem niet nabouwen.’ aldus Paul.
blikopdeweg_vergelijking
Rick heeft z’n vraagtekens bij het feit dat het kopiëren ongevraagd gaat: ‘Is het niet zo netjes om de wagenbouwgroep in te lichten? Zo voelt het een beetje aan als een lakse manier om gebruik te maken van het feit dat er op een corsowagen geen copyright zit…’ Ook Frank vindt het ongevraagd namaken niet kunnen: ‘Vraag op zijn minst toestemming aan de groep die het origineel gebouwd heeft.’ Paul is het daar niet mee eens: ‘Vragen is echt niet nodig. Een corsowagen is een publiekelijk beschikbaar kunstwerk, dat mag iedereen namaken, net zoals iedereen mag proberen een Van Gogh na te schilderen.’

Rick sluit af met een advies aan de bouwers van Drogeham: ‘Ik zou de groepen willen aanraden om lekker zelf het potlood te pakken en een eigen idee op papier te zetten. Hopelijk zijn ze positief verrast door het plezier wat het met zich meebrengt..’

#2:

Uitslag Corso Zundert & Uitslag Corso Lichtenvoorde:
“De winnaar in Lichtenvoorde en de top twee van Zundert bestaat uit wagens waarbij een bestaande tekeningen/ontwerpen/kunstobjecten vertaald is naar een corsowagen. Hoe staan jullie tegenover deze ’trend’ in ontwerpen?”

Frank vindt het een zorgwekkende ontwikkeling. ‘Dit heeft niets meer te maken met het opdoen van inspiratie maar gewoonweg met kopieëren. Van enig ontwerpproces of creativiteit is hier dan ook geen sprake meer.’ Rick is ook benieuwd of hierdoor ontwerpers nu ook massaal op ‘art sculptures’ gaan Googlen: ‘Ik hoop het niet. De mooiste ontwerpen, zijn de zelfbedachte ontwerpen. Uniek in de wereld, alleen te zien met het bloemencorso in een willekeurige plaats.’
lummels_2014_winnaar
Volgens Paul geeft het Zundertse juryprotocol een goede benadering hieraan: originaliteit betekent niet zozeer dat iets niet eerder gemaakt mag zijn. Het gaat erom dat je er iets eigens aan toevoegt. Hij vindt dan ook Paardenkracht van Klein-Zundertse Heikant een perfect voorbeeld hiervan: ‘Hij is ‘nagemaakt’ van een tekening, maar als het alleen dit nagemaakte beeld zou zijn, had hij nog niet bij de eerste tien gereden. De adrenaline-kick die hier aan is toegevoegd en is doorgezet in de hele uitwerking, van alle beweging, het geluid, de inkleuring en het zilver, heeft die wagen gemaakt tot wat hij is.’ Hij vindt dan ook dat het eigene dat de ontwerpers eraan toegevoegd hebben bijzonder knap. Volgens Rick geven de jury’s geven hier ook een signaal mee af. ‘Veel ontwerpers/groepen kijken toch vaak naar de winnaar van een voorgaand jaar om zo tot een nieuw idee te komen voor het volgende jaar.’

Frank bekijkt het ook vanuit zijn oogpunt als professioneel ontwerper en verwacht ook als dit zich zo doorzet rechtszaken tot gevolg zal hebben op het gebied van inbreuk op het auteursrecht cq. eigendomsrecht. ‘Daarnaast kan ik het dan ook niet begrijpen waar een ‘ontwerper’ of corsogroep zijn uitdaging en plezier haalt om zomaar iets van internet te plukken…’ Rick valt hem hierin bij: ‘Het is toch ook gewoon veel leuker om iets zelf te bedenken en uit te tekenen? Niet iets wat iemand anders heeft bedacht, maar van jullie/jezelf.’ Hij quote hierbij Scott Adams die ooit zei: ‘That’s the great secret of creativity. You treat ideas like cats: you make them follow you.’

Paul denkt wel dat het voor ontwerpers en buurtschappen verstandig is om meteen bij het presenteren van het ontwerp, te vertellen waar het op gebaseerd is. ‘Dan haal je alle schijn weg dat je het geheim probeert te houden. Vervolgens mag iedereen voor zichzelf oordelen of hij de toevoegingen voldoende vindt.’

#3:

Winnaar bloemencorso Sint Gillis is eerste prijs kwijt:
“Hoe sta jij hier tegenover en hoe worden dergelijke incidenten bij jullie voorkomen/opgelost?”

Alle drie zijn ze het er over eens dat dergelijke incidenten door middel van duidelijke afspraken en reglementen voorkomen kunnen worden. ‘Dit verdient geen schoonheidsprijs, om het zachtjes uit te drukken.’ zegt Paul. ‘De organisatie moet te allen tijde zorgen dat ze in dit soort gevallen vroegtijdig controleert op naleving van de regels en in overleg met de buurtschap of bouwgroep tot aanpassingen overgaat.’ Rick geeft aan dat in Vollenhove en St. Jansklooster er een technische commissie is die dit zulk normen en regels hanteren en controleren. ‘Dit zorgt ervoor dat een wagen die eventueel te breed is, voortijdig smaller kan worden gemaakt. Het resultaat: bijna altijd voldoen wagens aan de normering.’ Rick denkt ook dat een straf in de vorm van een geldbedrag meer op z’n plaats is: ‘Naar mijn mening is dit een onrechtvaardige straf!’

Ook Frank vindt dat de verantwoordelijkheid voor controle op naleving van de regels bij de organisatie ligt. ‘Wordt er dan een regel overtreden, kunnen er voorafgaand aan de optocht of jurering consequenties worden opgelegd. Dat dit in dit geval pas na een optocht/jurering wordt aangegrepen vind ik onbegrijpelijk.’ Paul valt hem hierin bij: ‘Dan hoef je achteraf niet zulke zware beslissingen te nemen.’

De uitleg over de diskwalificatie is nog wat vaag en dat zorgt bij Frank voor vraagtekens:
‘Waar precies de groep het reglement heeft overschreden is mij niet geheel duidelijk.’ Vooral het moment van de diskwalificatie blijft een raadsel. ‘Diskwalificatie voor de optocht kan ik begrijpen, diskwalificatie een lange tijd na het corso is voor mij een groot vraagteken. Het is voor iedereen zuur. De echte winnaars zijn hun prijs kwijt, en de nieuwe ‘winnaars’ weten dat ze eigenlijk volgens de jury toch niet de mooiste wagen waren. Ben je dan wel winnaar?’ aldus Rick.

#4:

Culemborg wint spannend Fruitcorso Tiel:
“Bij het fruitcorso krijg je, ook al komt het door pech, strafpunten als je niet op tijd op opstellingsterrein bent. Is dat de manier om om te gaan met de problematiek van op tijd de wagen naar de startplek krijgen?”

Een andere oplossing is er volgens Frank niet: ‘De verantwoordelijkheid wordt nu duidelijk bij de deelnemende groep zelf gelegd en daar moet hij ook blijven. Oorzaken als te lang door moeten prikken, pech e.d. zijn voor mij niet relevant. Afspraak is afspraak.’ Paul vindt het een te zwaar middel omdat het hem ondoenlijk lijkt om onderscheid te maken tussen niet-verwijtbare pech en verwijtbare nalatigheid. ‘Als je stuurhuis kapot gaat, is dat dan pech? Of had je het tevoren beter moeten controleren? Dat is een discussie waar je niet uitkomt.’
fruitcorso_echteld
Rick is van mening dat het één van de manieren is om deze problematiek op te lossen maar volgens hem zou een forse geldboete ook kunnen voldoen. ‘De uiteindelijke uitslag wordt natuurlijk wel beïnvloed, maar de desbetreffende groep is dan in ieder geval gemotiveerd het volgende jaar op tijd te komen.’ Hij denkt ook dat het bij sommige groepen helpt om hier gedisciplineerder mee om te gaan. ‘Een te late aankomst zorgt er ook vaak voor dat de jury je wagen minder goed tot zich kan nemen, wat kan leiden tot een minder goede klassering.’

Paul denkt dat het vooral belangrijk is dat de organisatie en de buurtschappen een cultuur creëren van beleefdheid en respect voor elkaar. ‘Het moet een kwestie van fatsoen is om er alles aan te doen om de afspraken na te leven en andersom moet er een zekere coulantie zijn als dat een keer niet lukt.’ Hij beseft dat we in een tijdgeest leven die vraagt om sancties en strafmaatregelen: ‘Maar wij corso’s lopen wel vaker vooruit op de tijdgeest. Laten we dat hierbij ook weer doen.’

Ook meedoen?

Wil je in een volgende WVTTK ook meedoen? Neem dan contact met ons op via social media of per mail via info@corsonetwerk.nl.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]