WVTTK: Oktober 2014

04 nov 2014 /

"Een buurt bouwt aan vertrouwen, maar roest niet vast in gewoontes"

Elke maand blikken we met een aantal corsoliefhebbers terug op het nieuws. Door middel van vier vragen of stellingen, gebaseerd op nieuws-items op de website, geven bouwers, ontwerpers en vrijwilligers hun mening.

Oktober stond vooral bol van de juryrapporten en terugblikken op 2014 Dit zijn de WVTTK vrijwilligers voor de maand Oktober:
Kimberly, Wagenbouwster Buurtschap Dommeldal (Valkenswaard)
Nick Paters, Wagenbouwgroep Twee Nijenhuizen (Vollenhove)
Jeroen Vriends, Schrijver van Corsief en lid van de commissie P&S van corso Zundert

#1:

Mooiste wagen van 2014:
“Welke wagen heeft de meeste indruk gemaakt op jou afgelopen corsojaar?”

Voor Nick is het heel duidelijk welke wagen de meeste indruk op hem heeft gemaakt, namelijk ‘Paardenkracht’ van Klein-Zundertse Heikant. ‘Die wagen was één brok energie! Geweldig uitgevoerd met al die pompende spieren en erg mooi in de kleuren. Ik had hem na de eerste doorkomst in Zundert dan ook op de eerste plaats staan.’ Kimberly legt uit dat ze door drukte met hun eigen wagen amper andere corso’s heeft gevolgd. Ze heeft de twee optochten in de directe omgeving (Valkenswaard en Heeze) live kunnen aanschouwen en daar heeft vooral één wagen dan ook erg veel indruk op haar gemaakt: ’Ondergedoken Joden Gearresteerd’ van Vriendenkring Haisjô. ‘De wagen op zichzelf was niet spectaculair maar de combinatie van de foto’s, de muziek, het acteerwerk.. Wauw! Kippenvel! Prachtig hoe ze dit zwaar beladen zo enorm goed hebben weggezet.’
haisjo_2014
Jeroen heeft een speciaal jaar gehad omdat hij als Zundertse bouwer op de wagen over bloemencorso Zundert in de optocht van Heeze acteerde. ‘Waardoor ik de wagens niet in vol ornaat heb kunnen aanschouwen.’ Daarnaast zag hij de optochten van Zundert en Lichtenvoorde live. ‘Voor mij schiet er dit jaar niet bepaald één wagen uit die mega veel indruk op mij gemaakt heeft. Mijn top bestaat uit ‘KRAB’ (Schijf), ‘Atlas 2.0’ (Tiggelaar) en ‘Kat’s Abstract’ (Lummels).’

Een speciale noot van Kimberly is er nog voor buurtschap Wernhout. ‘Ik was helemaal weg van Koekoek. De humor die hier in verwerkt was, prachtig! Zo zie je ze maar zelden.’

#2:

Veldstraat zoekt ontwerp voor 2015:
“Hoe gaat het proces van de ontwerp-keuze bij jouw groep/buurtschap en welke voor- en nadelen zie je hieraan?”

Aangezien Jeroen één van de aspirant ontwerpers is (samen met Gianni Ritchie) die een poging gaat doen om een ontwerp door de straten van Zundert te laten rijden zit hij nu dicht op het vuur. ‘Hiervoor presenteren we ons ontwerp aan meerdere buurtschappen en we merken wel dat de buurten verschillende protocollen aanhouden. De ene buurt laat de ontwerpen allemaal op één avond voorbij komen en kiest ook die avond haar ontwerp, terwijl een andere buurt de keuze uitspreidt over drie verschillende presentatie-avonden.’ Hij ziet ook een verschil in voordelen voor zowel ontwerpers als buurtschappen. ‘Voor ons zijn die open verkiezingen fijn, voor buurten is het vertrouwen in vaste ontwerpers fijn.’

Kimberly is zelf niet zo nauw betrokken bij het ontwerpproces. ‘Zelf werken wij wel met een vaste ontwerper. Iemand met veel ervaring in ‘het vak’ en dit werkt goed voor ons. Zijn ideeën zijn elk jaar weer een uitdaging voor ons als bouwgroep.’
tn_2014
Nick legt uit dat ze bij Twee Nijenhuizen de laatste jaren werken met twee ontwerpers uit de groep zelf. ‘Zij hebben één of meerdere ontwerptekening(en) waarbij door de leden wordt gestemd op het te maken onderwerp voor het komende corso.’ Een groot voordeel van een ontwerper uit de groep vindt hij dat het makkelijker is om tijdens de bouw van gedachten te kunnen wisselen. ‘Een ontwerper van buitenaf zou in sommige gevallen echter wel voor ‘verfrissing’ kunnen zorgen.’

Kimberly legt uit dat het corso in Valkenswaard in verhouding door een vrij kleine gemeenschap gedragen wordt en veel mensen die hier ambities in hebben zullen totaal geen idee hebben dat ze een samenwerking kunnen aangaan. ‘Dit kan een nadeel zijn want je trekt geen vers en ambitieus bloed binnen, anderzijds weten we wel waar we aan toe zijn, met wie we te maken hebben en onze ontwerper weet ook wat wij als groep aankunnen.’

Jeroen denkt overigens dat een systeem zoals Klein-Zundertse Heikant, eens per drie jaar een open inschrijving en dan ontwerpers voor drie jaar gekozen, een goede combinatie is. ‘Een buurt bouwt aan vertrouwen, maar roest niet vast in gewoontes.’

#3:

Juryrapporten:
“Welk type rapport heeft jouw voorkeur? Samengevat door bv juryvoorzitter, elk jurylid apart of compleet anders?”

‘Mijn voorkeur gaat uit naar een juryrapport waar elk jurylid aan het woord komt en waarbij het juryoordeel van een wagen goed onderbouwd wordt door de verschillende juryleden.’ begint Nick. Jeroen legt uit dat het juryrapport van Zundert een samensmelting van zeven juryleden is waarbij volgens zijn gevoel de scherpe randjes wat afgevijld zijn.’Het is wel kritisch, maar uit het verslag is moeilijk af te lezen waarom een bepaalde wagen nu juist die plaats behaald heeft.’

Kimberly was voor het eerst erg tevreden over de opbouw van het juryrapport dit jaar in Valkenswaard. Voor elk buurtschap was het commentaar samengevat door de juryvoorzitster. ‘Dit werkt wat mij betreft het beste. Ieder wordt op dezelfde manier toegesproken, geen zoete lieve woordjes meer maar ook geen keiharde afbranders. Duidelijkheid maar met opbouwende kritiek.’ Wel lijkt het haar een goed idee om een samenvatting nog eens door de jury te laten beoordelen. ‘Zo kunnen zij eventueel nog wat opmerkingen bijvoegen of juist weglaten die er wel of niet toe doen.’

In Vollenhove wordt voor elk jurylid het commentaar beschreven maar Nick ziet wel grote verschillen. ‘We hebben een aantal juryleden die echt de tijd nemen voor het juryverslag met goede steekhoudende argumenten en opbouwende kritiek waar je als groep wat aan hebt, echter zijn er ook juryleden die zich er makkelijk van af maken met zeer summiere verslagen.’

Volgens Jeroen hangt de keuze van het rapport sterk samen met de manier waarop gejureerd wordt. ‘Als er op basis van alleen punten een uitslag bepaald wordt, zonder discussie, dan is een individueel rapport beter. Omgedraaid geldt dat ook. De manier van jureren bepaalt dus ook de vorm van het juryrapport.’

#4:

Media-hypes in Corsoland:
“Zou het niet gewoon de beste PR zijn voor een corso om elk jaar een groep/buurtschap een controversieel project te laten doen?”

‘De media aandacht die tot nu toe gegenereerd is door verschillende corso’s is super! Het laat zien dat corso totaal niet oubollig hoeft te zijn zoals door menigeen wordt gedacht.’ trapt Kimberly af. En Nick vult haar aan, dat het mooi meegenomen is dat een controversiële wagen bijdraagt aan de naamsbekendheid van een corso in positieve zin. ‘Aandacht voor het corso is goed. En negatieve aandacht schudt misschien het stoffige imago van een bloemencorso af.’ voegt Jeroen hieraan toe. Overigens vindt hij wat er bij ’t Stuk gebeurde in 2013 niet te vergelijken met Veldstraat en Molenstraat van afgelopen jaar.
media_special_v2
Het valt Jeroen ook op dat er internationaal vol lof gesproken wordt over wat er wel niet voor elkaar gekregen wordt, terwijl nationale media de weg naar een corso moeizaam vinden. ‘Het lijkt erop dat de juiste formule om een corso en de bijbehorende voorbereiding op tv te krijgen nog niet gevonden is.’ Kimberly vraagt zich ook hardop af welk bouwer er nou echt op te wachten staat dat je eens in de zoveel jaar regelmatig ondervraagd wordt en een enorme camera op je neus hebt staan. ‘Terwijl je gewoon lekker gezellig wil bouwen met je maten en achteraf gezellig een pilsje wil drinken?’

Nick en Kimberly zien het echter niet zitten om elk jaar een zogenoemde PR-stunt te forceren. ‘Het brengt een enorme druk met zich mee want je moet je gaan bewijzen en je wil extra presteren waarmee je, denk ik, direct je grootste valkuil graaft. Het moet spontaan ontstaan en hierdoor eventueel aandacht krijgen vanuit de media.’ aldus Kimberly. ’Controversiële projecten zijn goed, zolang deze wagens maar niet gebouwd worden om aandacht te genereren. Het doel van zo’n wagen móet het imponeren van bezoekers van de optocht zijn.’ sluit Jeroen af.

Ook meedoen?

Wil je in een volgende WVTTK ook meedoen? Neem dan contact met ons op via social media of per mail via info@corsonetwerk.nl.
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]