Open brief op reactie besluit Groep 15

19 feb 2020 /

Naar aanleiding van de column ‘Goede voornemens‘ van RL van afgelopen weekend wilden de voorzitters van alle buurtschappen van Bloemencorso Valkenswaard hun reactie geven op de besluitvorming rond Groep 15.

In de column wordt aangegeven dat het besluit betreft de categorisering tijdens de voorzittersvergadering van 20 Januari is genomen. Hier is een rectificatie op haar plaats; dit besluit is tijdens de voorzittersvergadering van 22 Oktober genomen zoals in de open brief hieronder te lezen is.

Valkenswaard, 18 februari 2020

Geachte corsoliefhebber,

Er is commotie ontstaan over een besluit genomen door de voorzitters en de stichting Bloemencorso Valkenswaard op de voorzittersvergadering van 22 oktober jl. Het besluit betrof het verplichten van nieuwe bouwgroepen of buurtschappen te bouwen in de categorie wagens met maximaal 125.000 bloemen. De voorzitters willen zich gezamenlijk uitspreken over dit besluit.
In de voorzittersvergadering van 22 oktober is er unaniem na telling besloten de verplichting tot het bouwen in de categorie tot 125.000 bloemen voor nieuwe bouwgroepen of buurtschappen aan te nemen. Dit besluit ging gepaard met een aantal gegronde standpunten waar de voorzitters het collectief over eens waren en tevens nog steeds zijn.

De voorzitters van alle buurtschappen van Bloemencorso Valkenswaard willen zich distantiëren van de ontstane commotie en staan nog steeds met zijn allen achter het besluit van het stichtingsbestuur. Daarnaast hopen we allemaal gezellig te kunnen bouwen zonder te mauwen. Corso maken we samen, en de besluiten in de vergadering ook.

Wij willen een ieder op het hart drukken dat we iedere nieuwe bouwgroep of buurtschap met open armen willen verwelkomen en dat we graag meedenken in de mogelijkheden. Juist hiervoor is het categorieën-systeem in het leven geroepen, en we zijn nog steeds razend enthousiast over de mogelijkheden voor kleine buurtschappen en bouwgroepen die hierdoor weer energie krijgen om te gaan bouwen.

Met vriendelijke groet,
De voorzitters van alle buurtschappen van Bloemencorso Valkenswaard
Redactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]